A Life Hospital

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Politikamız


Hastalarımızın sağlık için en iyi hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini 

gerçekleştirebilmenin öneminin bilinci ile;

* Koordineli, etkin ve sorunsuz bakım, Güvenli ve düşük riskli hizmet,

* Doğru yetenek ve bilgiye sahip personel,

* Etkin bilgi akışı ve sürekli gelişim ilkeleri ile hasta odaklı ve hasta 

haklarına saygılı, çalışan güvenliğini göz ardı etmeden tercih edilen 

hastane olmayı ve etik değerlerimizi koruyarak, halkımıza yönelik 

sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaktadır.


Ulusal ve uluslar arası standartları esas alarak; bu doğrultudaki 

yönetsel destekle , hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve 

iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi 

destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından 

benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.