Prof.Dr. Mustafa Tahir ÖzerEğitim ve Uzmanlıklar
  • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Genel Cerrahi Uzmanlığı
  • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Gastroenterolojik Cerrahi Bilim Dalı Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanlığı
  • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Harp Cerrahisi Bilim Dalı Harp Cerrahisi Uzmanlığı
Mesleki Deneyim
Tıbbi İlgi Alanları